РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА А
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Августина Георгиева Русева Директор   2018   2020      
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител   2018          
Аделина Костадинова Филева Директор   2018          
Аделина Кръстанова Пашалийска Директор ДА     2020      
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист   2018          
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт   2018     2021    
Адриана Атанасова Чиплакова Старши експерт   2018   2020 2021    
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021    
Адриана Василева Коева Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Адриана Велинова Божилова Главен специалист   2018   2020      
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт   2018     2021    
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт   2018          
Адриана Росенова Манолова-Василева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021    
Адриана Симеонова Христова Главен специалист ДА     2020      
Айше Али Мюмюн Директор ДА       2021    
Аксиния Христова Петкова Директор   2018          
Албена Богомилова Лозева Главен експерт   2018          
Албена Вескова Петрова-Цочева Директор ДА     2020      
Албена Димитрова Бакърджиева Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител   2018          
Албена Любенова Топалова Старши специалист   2018   2020      
Албена Монова Генова Главен експерт   2018 2019        
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор   2018          
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт   2018 2019 2020      
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА            
Албена Ценова Алипиева-Герова Директор ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
    2020 2021    
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт   2018          
Александър Владимиров Тодоров Главен експерт ДA (2018)
ДА (2021)
2018   2020 2021    
Александър Грозев Грозев Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021    
Александър Николаев Малински Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
2020 (3)
2021    
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт   2018     2021    
Ана Георгиева Зографова-Лишкова Директор   2018   2020      
Ана Димитрова Георгиева Младши експерт ДА     2020 2021    
Ана Иванова Кръстанова Директор ДА     2020 2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)
   
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт   2018     2021    
Ангел Василев Иванов Главен експерт   2018   2020 2021    
Ангел Иванов Джоргов Заместник-кмет ДА            
Ангел Станков Манавски Главен специалист ДА   2019 2020 2021    
Ангелина Емилова Бунова Директор ДА     2020      
Ангелина Иванова Савова Главен експерт ДА     2020 2021    
Ангелина Стефанова Тодорова Главен експерт   2018   2020      
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор   2018   2020 2021    
Андрея Иванова Ружева Старши експерт   2018   2020      
Андриана Димитрова Лазарова Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител   2018          
Анелия Димитрова Костова Старши специалист   2018   2020      
Анелия Живкова Георгиева Главен юрисконсулт ДА 2020          
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА   2019 2020      
Анелия Петрова Спасова Главен специалист   2018          
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител   2018     2021    
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт   2018          
Анета Йорданова Христова Старши инспектор   2018   2020 2021    
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел   2018          
Ани Иванова Андонова Директор   2018          
Ани Иванова Болен Главен експерт   2018   2020      
Ани Любомирова Иванова Главен експерт   2018          
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Директор ДА   2019 2020      
Анита Бойкова Методиева-Алексиева Старши експерт ДА     2020 2021    
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018     2021    
Анита Желязкова Паскалева Старши експерт ДА 2018          
Анна Анелиева Павлова Старши експерт   2018   2020 2021    
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор   2018   2020      
Анна Венелин Цветкова Главен специалист   2018          
Анна Георгиева Дамянова Директор   2018   2020      
Анна Иванова Ганчева Директор ДА   2019 2020      
Анна Мари Людмилова Сапунджиева Главен експерт ДА     2020      
Анна Николаева Цачева Старши експерт   2018     2021    
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор   2018   2020 2021    
Анна Светозарова Донева Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018     2021    
Анна Христова Ангелова Старши инспектор   2018          
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт   2018          
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020      
Антоанета Димитрова Иванова Директор   2018          
Антоанета Иванова Кръстанова Директор   2018   2020      
Антоанета Иванова Цанева Директор   2018          
Антоанета Николова Хаджийска Директор   2018          
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор   2018          
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор   2018 2019        
Антон Александров Таранджийски Специалист ДА 2018   2020      
Антон Димитров Константинов Старши експерт   2018          
Антон Динков Пенев Главен експерт ДА     2020      
Антония Георгиева Денева Главен експерт ДА 2018 2019 2020      
Антония Лъчезарова Ефремова Главен експерт ДА     2020 2021    
Антония Любомирова Новакова Началник на отдел   2018     2021    
Антония Петкова Петкова Младши експерт   2018          
Апостол Цветанов Тодоров Началник на отдел ДА       2021    
Ариета Вичишта Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020      
Асен Иванов Чакъров Главен експерт   2018   2020 2021    
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт   2018          
Ася Димитрова Аярова Старши специалист ДА (2020)
ДА (2021)
      2021 (1)
2021 (2)
   
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт   2018          
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт   2018   2020 2021    
Ася Любчова Миланова Главен експерт   2018     20211    
Ася Миленова Любенова Старши специалист   2018   2020      
Ася Юриева Драганова Директор ДА     2020      
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА     2020 2021    
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт   2018   2020 2021    
Афродита Димитрова Ильовска Директор   2018