РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА А
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Августина Георгиева Русева Директор   2018    
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител   2018    
Аделина Костадинова Филева Директор   2018    
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист   2018    
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт   2018    
Адриана Атанасова Чиплакова Младши експерт   2018    
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА 2019    
Адриана Василева Коева Главен експерт   2018; 2019    
Адриана Велинова Божилова Главен специалист   2018    
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт   2018    
Адриана Генчева Харизанова Старши експерт   2018    
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт   2018    
Адриана Росенова Манолова-Василева Главен юрисконсулт   2018    
Аида Аршавир Горненска Старши счетоводител   2018    
Аксиния Методиева Кънчева Инспектор ДА 2019    
Аксиния Христова Петкова Директор   2018    
Албена Богомилова Лозева Главен експерт   2018    
Албена Димитрова Бакърджиева Главен експерт   2018; 2019    
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител   2018    
Албена Любенова Топалова Старши специалист   2018    
Албена Монова Генова Главен експерт   20182019    
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор   2018    
Албена Пламенова Йосифова Главен юрисконсулт   2018    
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт   20182019    
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА      
Александра Григорова Атанасова Директор   2018    
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт   2018    
Александър Владимиров Тодоров Старши експерт ДА 2018    
Александър Грозев Грозев Старши експерт   2018    
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018; 2019    
Александър Николаев Малински Директор ДА      
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018    
Алена Благоева Ноева Старши експерт   2018    
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт   2018    
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт   2018    
Ангел Василев Иванов Главен експерт   2018    
Ангел Станков Манавски Специалист ДА 2019    
Ангелина Стефанова Тодорова Главен експерт   2018    
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор   2018    
Андрея Иванова Ружева Старши експерт   2018    
Андриана Димитрова Лазарова Старши експерт   2018    
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител   2018    
Анелия Димитрова Костова Старши специалист   2018    
Анелия Живкова Георгиева Главен юрисконсулт ДА 2020    
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА 2019    
Анелия Петрова Спасова Главен специалист   2018    
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител   2018    
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт   2018    
Анета Йорданова Христова Старши инспектор   2018    
Анета Стоянова Константинова Младши експерт ДА 2018    
Анета Тодорова Тошева Директор ДА 2020    
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел   2018    
Ани Иванова Андонова Директор   2018    
Ани Иванова Болен Главен експерт   2018    
Ани Любомирова Иванова Главен експерт   2018    
Ани Томова Попова Директор ДА 2019    
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Главен юрисконсулт ДА 2019    
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018    
Анита Желязкова Паскалева Старши експерт ДА 2018    
Анна Анелиева Павлова Старши експерт   2018    
Анна Антонова Сибинова Старши юрисконсулт ДА 2019    
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор   2018    
Анна Венелин Цветкова Главен специалист   2018    
Анна Георгиева Дамянова Директор   2018    
Анна Георгиева Зографова-Лишкова Директор   2018    
Анна Иванова Ганчева Директор ДА 2019    
Анна Николаева Цачева Старши експерт   2018    
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор   2018    
Анна Светозарова Донева Главен експерт   2018; 2019    
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018    
Анна Христова Ангелова Старши инспектор   2018    
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт   2018    
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт   2018; 2019    
Антоанета Богомилова Петкова Главен вътрешен одитор   2018    
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител   2018    
Антоанета Димитрова Иванова Директор   2018    
Антоанета Иванова Кръстанова Директор   2018    
Антоанета Иванова Цанева Директор   2018    
Антоанета Николова Хаджийска Директор   2018    
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор   2018    
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор   2018; 2019    
Антоанета Трендафилова Стоилова Директор   2018    
Антоанета Янакиева Борисова Инспектор ДА 2020    
Антон Александров Таранджийски Специалист ДА 2018    
Антон Димитров Константинов Старши експерт   2018    
Антония Георгиева Шишкова Главен експерт ДА 20182019    
Антония Любомирова Новакова Началник на отдел   2018    
Антония Петкова Петкова Младши експерт   2018    
Ариета Вичишта Директор ДА 2019; 2020    
Асен Иванов Чакъров Главен експерт   2018    
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт   2018    
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт   2018    
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт   2018    
Ася Любчова Миланова Младши експерт   2018    
Ася Миленова Любенова Старши специалист   2018    
Атанас Атанасов Лозанов Главен експерт ДА      
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА 2020    
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт   2018    
Афродита Димитрова Ильовска Директор   2018