Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - З:

 

З
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Зара Ивайлова Петрова ДЗКИ-527-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-527-(2)/30.04.2009    
Захари Петров Костов ДЗКИ-1099-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1099-(2)/30.04.2009    
Захарина Горанова Скутунова ДЗКИ-574-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-574-(2)/30.04.2009    
Захаринка Борисова Митева ДЗКИ-1115-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1115-(2)/30.04.2009    
Здравко Любенов Велинов ДЗКИ-317-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-317-(2)/30.04.2009    
Здравко Симеонов Здравков ДЗКИ-2524-(1)/16.05.2016 ДЗКИ-2524-(2)/16.05.2016    
Златко Тодоров Терзиев ДЗКИ-2053-(1)/14.05.2014 ДЗКИ-2053-(2)/14.05.2014    
Зонка Грозданова Тодорова ДЗКИ-340-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-340-(2)/30.04.2009    
Зора Георгиева Генчева ДЗКИ-2737(1)/02.05.2017 ДЗКИ-2737(2)/02.05.2017    
Зора Петрова Станкова ДЗКИ-467-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-467-(2)/30.04.2009    
Зоя Боянова Джелепова ДЗКИ-2643(1)/30.11.2016 ДЗКИ-2643(2)/30.11.2016    
Зоя Драгомирова Крумова ДЗКИ-2876(1)/04.12.2017 г. ДЗКИ-2876(2)/04.12.2017 г.    
Зоя Истилиянова Облашка ДЗКИ-234-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-234-(2)/30.04.2009    
Зоя Тошкова Иванова ДЗКИ-73-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-73-(2)/30.04.2009