Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Р:

 

Р
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Рада Николаева Василкьова ДЗКИ-523-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-523-(2)/30.04.2009    
Радка Георгиева Атанасова ДЗКИ-1993-(1)/16.12.2013 ДЗКИ-1993-(1)/16.12.2013    
Радка Иванова Вълчева ДЗКИ-2628(1)/02.11.2016 ДЗКИ-2628(2)/02.11.2016    
Радка Иванова Панайотова ДЗКИ-2801(1)/10.08.2017 ДЗКИ-2801(2)/10.08.2017    
Радослав Богданов Бонев ДЗКИ-2462-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2462-(2)/24.03.2016    
Радослав Костадинов Ковачки ДЗКИ-1667-(1)/23.03.2012 ДЗКИ-1667-(2)/23.03.2012    
Радослав Славчев Ненов ДЗКИ-1395-(1)/30.07.2010 ДЗКИ-1395-(2)/30.07.2010    
Радослава Илиева Дошкова ДЗКИ-1086-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1086-(2)/30.04.2009    
Радослава Илиева Донкова ДЗКИ-2867(1)/27.11.2017 г. ДЗКИ-2867(2)/27.11.2017 г.    
Радост Христова Татарска ДЗКИ-255-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-255-(2)/30.04.2009    
Радостина Димитрова Самарджиева ДЗКИ-331-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-331-(2)/30.04.2009    
Радостина Иванова Митарова ДЗКИ-490-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-490-(2)/30.04.2009    
Радостина Никодимова Драганова ДЗКИ-1211-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1211-(2)/30.04.2009    
Радостина Рангелова Горолова ДЗКИ-1770-(1)/05.10.2012 ДЗКИ-1770-(2)/05.10.2012    
Радостина Тодорова Георгиева-Цанкова ДЗКИ-14-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-14-(2)/30.04.2009    
Райка Арангелова Кръстева ДЗКИ-244-(1)/31.04.2009 ДЗКИ-244-(2)/30.04.2009    
Райна Василева Христова ДЗКИ-2635(1)/16.11.2016 ДЗКИ-2635(2)/16.11.2016    
Райна Велинова Христова ДЗКИ-1391-(1)/22.07.2010 ДЗКИ-1391-(2)/22.07.2010    
Райна Иванова Божкова ДЗКИ-1783-(1)/31.10.2012 ДЗКИ-1783-(2)/31.10.2012    
Райна Крумова Божичкова ДЗКИ-2882(1)/08.12.2017 г. ДЗКИ-2882(2)/08.12.2017 г.    
Райна Ненкова Димитрова ДЗКИ-837-(1)/13.04.2009 ДЗКИ-837-(2)/30.04.2009    
Райничка Кирилова Иванова ДЗКИ-123-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-123-(2)/30.04.2009    
Райничка Трифонова Банджакова ДЗКИ-1177-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1177-(2)/30.04.2009    
Ралица Георгиева Вардарска ДЗКИ-1237-(1)/15.06.2009 ДЗКИ-1237-(2)/16.06.2009    
Ралица Димитрова Андреева ДЗКИ-441-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-441-(2)/30.04.2009    
Ралица Мирославова Михайлова ДЗКИ-2060-(1)/02.06.2014
ДЗКИ-2848(1)/01.11.2017 г.
ДЗКИ-2060-(2)/02.06.2014
ДЗКИ-2848(2)/01.11.2017 г.
   
Ралица Петрова Маджарова ДЗКИ-600-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-600-(2)/30.04.2009    
Ралица Стоименова Стоянова ДЗКИ-185-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2565-(1)/02.08.2016
ДЗКИ-185-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2565-(2)/02.08.2016
ДЗКИ-185-(3)/16.06.2009
ДЗКИ-185-(3)/12.07.2010
ДЗКИ-185-(3)/01.09.2011
ДЗКИ-185-(3)/02.02.2012
ДЗКИ-185-(3)/23.07.2014
ДЗКИ-185-(3)/18.04.2016
ДЗКИ-185-(4)/15.06.2016
ДЗКИ-2565-(4)/02.08.2016
Ралица Харалампиева Петкова-Ангелова ДЗКИ-1909-(1)/01.08.2013 ДЗКИ-1909-(2)/01.08.2013    
Рейна Ганчева Спасова ДЗКИ-1158-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1158-(2)/30.04.2009    
Ренета Калинова Ноева-Истилянова ДЗКИ-619-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-619-(2)/30.04.2009    
Рени Иванова Сугарева ДЗКИ-1945-(1)/30.10.2013 ДЗКИ-1945-(2)/30.10.2013    
Рени Иванова Пешева ДЗКИ-2880(1)/07.12.2017 г. ДЗКИ-2880(2)/07.12.2017 г.    
Рени Петрова Тодорова ДЗКИ-343-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-343-(2)/30.04.2009    
Роберт Генчев Веселински ДЗКИ-1257-(1)/31.07.2009 ДЗКИ-1257-(2)/31.07.2009    
Роберт Янакиев Янакиев ДЗКИ-2844(1)/18.10.2017 ДЗКИ-2844(2)/18.10.2017    
Розалия Георгиева Василева ДЗКИ-443-(1)/06.04.2009 ДЗКИ-443-(2)/06.04.2009    
Розина Георгиева Георгиева ДЗКИ-68-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-68-(2)/30.04.2009    
Ромина Радославова Митева ДЗКИ-1967-(1)/04.11.2013 ДЗКИ-1967-(2)/04.11.2013    
Росен Василев Симеонов ДЗКИ-2034-(1)/27.03.2014 ДЗКИ-2034-(2)/27.03.2014    
Росен Младенов Манчев ДЗКИ-2803(1)/14.08.2017 ДЗКИ-2803(2)/14.08.2017    
Росина Атанасова Димитрова ДЗКИ-1272-(1)/23.10.2009 ДЗКИ-1272-(2)/23.10.2009    
Росинка Григорова Лазарова ДЗКИ-2831(1)/02.10.2017 ДЗКИ-2831(2)/02.10.2017    
Росица Божанова Лазарова ДЗКИ-1455-(1)/27.01.2010 ДЗКИ-1455-(2)/27.01.2010    
Росица Велкова Наумова-Вутова ДЗКИ-2588(1)/01.09.2016 ДЗКИ-2588(2)/01.09.2016    
Росица Вячеславова Бошнакова ДЗКИ-2085-(1)/23.07.2014 ДЗКИ-2085-(2)/23.07.2014    
Росица Георгиева Николова ДЗКИ-498-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-498-(2)/30.04.2009    
Росица Димитрова Александрова ДЗКИ-513-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-513-(2)/30.04.2009    
Росица Желева Янева ДЗКИ-612-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-612-(2)/30.04.2009    
Росица Иванова Пангарова ДЗКИ-1119-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1119-(2)/30.04.2009    
Росица Манолова Ватрачка ДЗКИ-395-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-395-(2)/30.04.2009    
Росица Нарцисова Николова-Петкова

ДЗКИ-559-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2674(1)/23.01.2017

ДЗКИ-559-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2674(2)/23.01.2017

   
Росица Николова Григорова ДЗКИ-172-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-172-(2)/30.04.2009    
Росица Павлова Петрова ДЗКИ-1873-(1)/27.08.2013 ДЗКИ-1873-(2)/27.08.2013    
Росица Петрова Маринова ДЗКИ-2719(1)/31.03.2017 ДЗКИ-2719(2)/31.03.2017    
Росица Райкова Василева ДЗКИ-486-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-486-(2)/30.04.2009    
Росица Руменова Зеленкова ДЗКИ-1167-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1167-(2)/30.04.2009    
Румяна Славчева Гълъбова ДЗКИ-2706(1)/16.03.2017 ДЗКИ-2706(2)/16.03.2017    
Росица Стефанова Карчина ДЗКИ-520-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-520-(2)/30.04.2009    
Росица Тинчева Гьорева ДЗКИ-53-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-53-(2)/30.04.2009    
Росица Христова Василева ДЗКИ-521-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-521-(2)/30.04.2009    
Росица Цонева Маркова ДЗКИ-1138-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1138-(2)/30.04.2009    
Румен Божинов Тошков ДЗКИ-2639(1)/24.11.2016 ДЗКИ-2639(2)/24.11.2016    
Румен Красимиров Искренов ДЗКИ-2860(1)/17.11.2017 г. ДЗКИ-2860(2)/17.11.2017 г.    
Румен Петров Огородник ДЗКИ-1415-(1)/07.10.2010 ДЗКИ-1415-(2)/07.10.2010    
Румен Петров Такев ДЗКИ-2898(1)/21.12.2017 г. ДЗКИ-2898(2)/21.12.2017 г.    
Румен Русев Стойков ДЗКИ-484-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-484-(2)/30.04.2009    
Румен Симеонов Русинов ДЗКИ-1431-(1)/10.12.2010 ДЗКИ-1431-(1)/10.12.2010    
Румяна Димитрова Цветичева ДЗКИ-491-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-491-(2)/30.04.2009    
Румяна Иванова Бонева ДЗКИ-537-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-537-(2)/30.04.2009    
Румяна Илиева Бенковска ДЗКИ-1816-(1)/22.02.2013 ДЗКИ-1816-(2)/22.02.2013    
Румяна Любенова Микова ДЗКИ-480-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-480-(2)/30.04.2009    
Румяна Николова Стаменова ДЗКИ-1862-(1)/22.04.2013 ДЗКИ-1862-(2)/22.04.2013    
Румяна Пенева Терзиева ДЗКИ-2132-(1)/17.11.2014 ДЗКИ-2132-(2)/17.11.2014    
Румяна Стефанова Стаменова ДЗКИ-439-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-439-(2)/30.04.2009    
Румяна Филева Радева ДЗКИ-354-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-354-(2)/30.04.2009    
Руска Янкова Бораджиева ДЗКИ-2144-(1)/02.12.2014
ДЗКИ-2809(1)/28.08.2017
ДЗКИ-2144-(2)/02.12.2014
ДЗКИ-2809(2)/28.08.2017