Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - П:

 

П
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Павел Иванов Димитров ДЗКИ-842-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-842-(2)/30.04.2009    
Павлик Борисов Ковачев ДЗКИ-595-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-595-(2)/30.04.2009    
Павлина Димитрова Павлова ДЗКИ-2753(1)/26.05.2017 ДЗКИ-2753(2)/26.05.2017    
Павлинка Стйова Атанасова-Георгиева ДЗКИ-1898-(1)/15.07.2013 ДЗКИ-1898-(2)/15.07.2013    
Паолина Георгиева Топалова ДЗКИ-2846(1)/01.11.2017 г. ДЗКИ-2846(2)/01.11.2017 г.    
Паулина Михайлова Петрова ДЗКИ-1904-(1)/22.07.2013 ДЗКИ-1904-(2)/22.07.2013    
Паулина Николова Михова ДЗКИ-2509-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2509-(2)/15.04.2016    
Паулина Цветанова Петрова ДЗКИ-1332-(1)/16.03.2010 ДЗКИ-1332-(2)/16.03.2010    
Петьо Андрианов Маринов ДЗКИ-2722(1)/06.04.2017 ДЗКИ-2722(2)/06.04.2017    
Пелагия Стоянчова Чернева-Георгиева ДЗКИ-841-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-841-(2)/30.04.2009    
Петко Борисов Христов ДЗКИ-2472-(1)/25.03.2016 ДЗКИ-2472-(2)/25.03.2016    
Петрана Красимирова Кънева ДЗКИ-2286-(1)/07.07.2015 ДЗКИ-2286-(2)/07.07.2015    
Петър Бойков Танчев ДЗКИ-2751(1)/18.05.2017 ДЗКИ-2751(2)/18.05.2017    
Пенка Георгиева Бойчева-Байчева ДЗКИ-2696(1)/01.03.2017 ДЗКИ-2696(2)/01.03.2017    
Пенка Димитрова Йорданова ДЗКИ-2822(1)/18.09.2017 ДЗКИ-2822(2)/18.09.2017    
Пепи Николаев Джуренов ДЗКИ-2856(1)/15.11.2017 г. ДЗКИ-2856(2)/15.11.2017 г.    
Петранка Иванова Димитрова ДЗКИ-1664-(1)/19.03.2012 ДЗКИ-1664-(2)/19.03.2012    
Петър Атанасов Трайков ДЗКИ-614-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-614-(2)/30.04.2009    
Петър Иванов Куцаров ДЗКИ-2245-(1)/22.04.2014 ДЗКИ-2245-(2)/22.04.2014    
Петър Иванов Кърджилов ДЗКИ-177-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-177-(2)/30.04.2009    
Петър Кирилов Петков ДЗКИ-2096-(1)/06.11.2014 ДЗКИ-2096-(2)/06.11.2014    
Петър Крумов Милев ДЗКИ-1812-(1)/17.01.2013 ДЗКИ-1812-(2)/17.01.2013    
Петър Крумов Симов ДЗКИ-2199-(1)/12.02.2015 ДЗКИ-2199-(2)/12.02.2015    
Петър Несторов Несторов ДЗКИ-553-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-553-(2)/30.04.2009    
Петър Петров Баталов ДЗКИ-1095-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2655(1)/14.12.2016
ДЗКИ-1095-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2655(2)/14.12.2016
   
Петър Петров Хаджигеоргиев ДЗКИ-836-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-836-(2)/30.04.2009    
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева ДЗКИ-2063-(1)/09.06.2014 ДЗКИ-2063-(2)/09.06.2014    
Петя Анастасова Тодорова ДЗКИ-2102-(1)/30.09.2014 ДЗКИ-2102-(2)/30.09.2014    
Петя Ангелова Радева ДЗКИ-2798(1)/08.08.2017 ДЗКИ-2798(2)/08.08.2017    
Петя Божидарова Петрова ДЗКИ-1310-(1)/11.02.2010 ДЗКИ-1310-(2)/11.02.2010    
Петя Валентинова Кочовска ДЗКИ-1811-(1)/15.01.2013 ДЗКИ-1811-(2)/15.01.2013    
Петя Веселинова Бешкова ДЗКИ-71-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-71-(2)/30.04.2009    
Петя Георгиева Попова ДЗКИ-2843(1)/31.10.2017 ДЗКИ-2843(2)/31.10.2017    
Петя Колева Богданова ДЗКИ-119-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2857(1)/20.11.2017 г.
ДЗКИ-119-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2857(2)/20.11.2017 г.
   
Петя Николова Лазарова ДЗКИ-1432-(1)/10.12.2010 ДЗКИ-1432-(2)/10.12.2010    
Петя Симеонова Кръстева ДЗКИ-1935-(1)/09.10.2013 ДЗКИ-1935-(2)/09.10.2013    
Пламен Борисов Цветков ДЗКИ-2466-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2466-(2)/24.03.2016    
Пламен Георгиев Велков ДЗКИ-2769(1)/29.06.2017 ДЗКИ-2769(2)/29.06.2017    
Пламен Илиев Кюковски ДЗКИ-2733(1)/25.04.2017 ДЗКИ-2733(2)/25.04.2017    
Пламен Иванов Рангелов ДЗИК-2709(1)/21.03.2017 ДЗИК-2709(2)/21.03.2017    
Пламен Иванов Петков ДЗКИ-2642(1)/30.11.2016 ДЗКИ-2642(2)/30.11.2016    
Пламен Илиев Станков ДЗКИ-154-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-154-(2)/31.03.2009    
Пламен Любенов Георгиев ДЗКИ-1406-(1)/08.09.2010 ДЗКИ-1406-(2)/08.09.2010    
Пламен Любомиров Кузев ДЗКИ-1786-(1)/01.11.2012 ДЗКИ-1786-(2)/01.11.2012    
Пламен Тодоров Тасков ДЗКИ-2516-(1)/26.04.2016 ДЗКИ-2516-(2)/26.04.2016    
Пламен Райков Тенев ДЗКИ-2604(1)/05.10.2016 ДЗКИ-2604(2)/05.10.2016    
Пламен Христофоров Казаков ДЗКИ-622-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-622-(2)/31.03.2009    
Пламенка Евтимова Василева ДЗКИ-334-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-334-(2)/30.04.2009    
Преслава Христова Димитрова ДЗКИ-2595(1)/13.09.2016 ДЗКИ-2595(2)/13.09.2016    
Полина Валериева Анастасова ДЗКИ-2780(1)/13.07.2017 ДЗКИ-2780(2)/13.07.2017    
Полина Жариева Караманлиева-Бонева ДЗКИ-2140-(1)/28.11.2014 ДЗКИ-2140-(2)/28.11.2014    
Полина Йорданова Тасева ДЗКИ-1451-(1)/22.12.2010 ДЗКИ-1451-(2)/22.12.2010    
Полина Стефанова Стефанова ДЗКИ-1696-(1)/19.04.2012 ДЗКИ-1696-(2)/19.04.2012    
Поля Светлинова Занева-Димитрова ДЗКИ-1124-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1124-(2)/30.04.2009    
Първолета Димитрова Иванова ДЗКИ-463-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-463-(2)/30.04.2009