Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Б:
 

Б
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ

Беата Николова Цонева

ДЗКИ-2817(1)/05.09.2017 ДЗКИ-2817(2)/05.09.2017    
Бисер Николов Ангелов ДЗКИ-222-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-222-(2)/30.04.2009    
Биляна Емилова Паликрушева ДЗКИ-2690(1)/06.02.2017 ДЗКИ-2690(2)/06.02.2017    
Биляна Методиева Бачева ДЗКИ-2600(1)/28.09.2016 ДЗКИ-2600(2)/28.09.2016    
Бисера Севдалинова Личева ДЗКИ-19-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-19-(2)/30.04.2009    
Биляна Севдалинова Генова ДЗКИ-2631(1)/07.11.2016 ДЗКИ-2631(2)/07.11.2016    
Бисерка Здравкова Бонева ДЗКИ-2459-(1)/22.03.2016 ДЗКИ-2459-(2)/22.03.2016    
Бистра Цонева Иванова-Тодорова ДЗКИ-173-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-173-(2)/30.04.2009    
Блага Иванова Живкова ДЗКИ-1654-(1)/02.03.2012
ДЗКИ-2787-(1)/01.08.2017
ДЗКИ-1654-(2)/02.03.2012
ДЗКИ-2787-(2)/01.08.2017
   
Благовеста Тодорова Р. Ковачева ДЗКИ-29-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-29-(2)/30.04.2009    
Борка Димитрова Вайова ДЗКИ-2611(1)/18.10.2016 ДЗКИ-2611(2)/18.10.2016    
Божанка Тодорова Латева ДЗКИ-1497-(1)/25.05.2011 ДЗКИ-1497-(2)/25.05.2011    
Божанка Харалампиева Монева ДЗКИ-2723(1)/07.04.2017 ДЗКИ-2723(2)/07.04.2017    
Бойка Василева Боянова ДЗКИ-2488-(1)/11.04.2016 ДЗКИ-2488-(2)/11.04.2016    
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева ДЗКИ-1652-(1)/02.03.2012 ДЗКИ-1652-(2)/02.03.2012    
Бойка Тодорова Милева ДЗКИ-2032-(1)/14.03.2014 ДЗКИ-2032-(2)/14.03.2014    
Бойко Алексиев Секиранов ДЗКИ-1915-(1)/19.08.2013 ДЗКИ-1915-(2)/19.08.2013    
Бойко Димитров Кръстанов ДЗКИ-1910-(1)/01.08.2013 ДЗКИ-1910-(2)/01.08.2013    
Бойко Лозанов Дръндарски ДЗКИ-527-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-527-(2)/31.03.2009    
Борис Асенов Янков ДЗКИ-629-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-629-(2)/30.04.2009    
Борис Богданов Катинов ДЗКИ-151-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-151-(2)/30.04.2009    
Борис Бориславов Кишкилов ДЗКИ-1858-(1)/18.04.2013
ДЗКИ-2815(1)/01.09.2017
ДЗКИ-1858-(2)/18.04.2013
ДЗКИ-2815(2)/01.09.2017
   
Борис Владиславов Божков ДЗКИ-1629-(1)/10.01.2012 ДЗКИ-1629-(2)/10.01.2012    
Борис Руменов Гарчев ДЗКИ-1641-(1)/07.02.2012 ДЗКИ-1641-(2)/07.02.2012    
Борис Силвестриев Милчев ДЗКИ-1210-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1210-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-1210-(3)/21.03.2011
ДЗКИ-1210-(3)/30.04.2013
ДЗКИ-1210-(3)/31.10.2013
 
Борис Иванов Чилев ДЗКИ-2680(1)/26.01.2017 ДЗКИ-2680(2)/26.01.2017    
Борислав Кирилов Димитров ДЗКИ-2320-(1)/19.10.2015 ДЗКИ-2320-(2)/19.10.2015    
Борислав Крумов Атанасов ДЗКИ-2852(1)/13.11.2017 г. ДЗКИ-2852(2)/13.11.2017 г.    
Борислав Любенов Панайотов ДЗКИ-117-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-117-(2)/30.04.2009    
Боряна Василева Иванова ДЗКИ-512-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-512-(2)/30.04.2009    
Боряна Веселинова Байчева ДЗКИ-1840-(1)/25.03.2013 ДЗКИ-1840-(2)/25.03.2013    
Боряна Петрова Тасева ДЗКИ-1411-(1)/23.09.2010
ДЗКИ-2864(1)/20.11.2017 г.
ДЗКИ-1411-(2)/23.09.2010
ДЗКИ-2864(2)/20.11.2017 г.
   
Ботьо Стефанов Ботев ДЗКИ-1433-(1)/22.12.2010 ДЗКИ-1433-(1)/22.12.2010    
Боян Ангелов Ангелов ДЗКИ-2207-(1)/17.02.2015
ДЗКИ-2821(1)/11.09.2017
ДЗКИ-2207-(2)/17.02.2015
ДЗКИ-2821(2)/11.09.2017
   
Боян Веселинов Недев ДЗКИ-2634(1)/15.11.2016 ДЗКИ-2634(2)/15.11.2016    
Бояна Милчева Попова ДЗКИ-2253-(1)/04.05.2015 ДЗКИ-2253-(2)/04.05.2015