Назад

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г.

Във връзка с Решение No 174/15.03.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2018 г.

I.Проекти на училища и детски градини с общ бюджет 186 160 лв.

ІІ.Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет 96 217 лв.

ІІІ.Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет 114 383 лв.

IV.Проекти на младежки дейности с общ бюджет 43 240 лв.

V.Проекти на училища и детски градини с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани  поради изчерпване на финансовия ресурс

VI.Институциална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност

 

Формуляри за финансов и съдържателен отчет:

- Програмен приоритет 1 (образователни институции, районни администрации и малки населени места)

 

- Програмен приоритет 2 (спортни клубове и организации, неправителствени организации)

 

 

Формуляри за мониторинг:

 

- Програмен приоритет 1

 

- Програмен приоритет 2

 

- График за мониторинг на Програмен приоритет 1

 

- График за мониторинг на Програмен приоротет 2

 

Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

02/ 946 11 18;
programasofia@abv.bg

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

Невена Димитрова – главен експерт в дирекция ПИСТ

Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ПИСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. – отчети

Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.

Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.

Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места

Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации