Назад

Проект за Ремонт на лявата дига на река Лесновска при с. Долни Богров с дължина 1800 м.

Проект за "Ремонт на лявата дига на река Лесновска при с. Долни Богров с дължина 1800 м." е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Дигата е на река Лесновска е надградена, възстановени са короната и откосите на съоръжението.
За наблюдение на съоръжението са монтирани контролни репери.
Изграден е технологичен път за обслужване на дигата