Назад

Доц. Тодор Чобанов: Настояваме сградата на Царските конюшни да получи най-високия статут на културна ценност

На 27 февруари 2018 г. в сградата на направление "Архитектура и градоустройство" – Столична община, се проведе пресконференция с участието на министъра на културата Боил Банов, зам.-кмета на Столична община по направление "Култура, образование, спорт и туризъм" доц. д-р Тодор Чобанов и главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.
Основният акцент на пресконференцията бяха предложенията на Столична община за даване на статут на културна ценност на важни обекти и връщането на статут за обекти, на който той е бил отнет или не им е даден.

"Наше задължение е да пазим и предадем на следващите поколения обекти с културно значение. Първата стъпка за тяхното запазване е да им се определи статут на културна ценност или да им бъде върнат статут, когато е бил отнет. Окончателно решение за това дава Министерството на културата. Столична община настоява да бъде даден статут на сградата на Царските конюшни в София. Настояваме на обекта да бъде даден най-високият статут на културна ценност от национално значение", това каза доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София. Експонатите като каляски и др. се пазят в Музея за история на София. "Изключително важно е обектът да бъде защитен и да получи юридическото признание за своята значимост", каза още зам.-кметът д-р Чобанов.
Арх. Здравков направи презентация, в която посочи добри примери в София с извършени реставрационни дейности на исторически сгради, както и такива, за които са наложени санкции на собствениците поради липса на грижа за тях. За известната къща на арх. Фингов на ул. "Шипка" 38 арх. Здравко Здравков посочи, че е постигнато споразумение със собствениците за нейното възстановяване. Столична община направи предложения за мерки и финансови механизми за подпомагане собствениците на сгради – недвижими културни ценности, за извършване на дейностите по опазване, реставрацията и социализацията им. Друга сграда, за която Столична община предлага да ѝ бъде даден статут е на ул. "Хан Крум".
Министър Банов посочи, че има разбирателство със собствениците на "Двойната къща" на бул. "Васил Левски" да бъде възстановена цялостно. Относно "Къщата с кулата' на бул. "Джеймс Баучер" зам.-кметът Чобанов посочи, че "Столична община положи всички усилия тя да бъде съхранена, като поискахме още през 2015 г. от Министерство на културата да преразгледа снемането на нейния статут. Важно е също за открития амфитеатър при бул. "Дондуков" да бъде предприета аварийна консервация на археологическите структури, което трябва да разпореди Министерство на културата".

Презентацията на арх. Здравко Здравков  може да видите тук.
https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/vEIqWhD8Ae8%3D