ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


 

ДНЕВЕН РЕД

Заседание № 1 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска“ 33, ет. 2, Зала 1

11 октомври 2022, вторник, 16:30 ч.

 

  1. Представяне на членовете на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
  2. Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027) и младежки инициативи – дирекция “Спорт и младежки дейности“.
  3. Разни.

*Заседанието ще се протоколира от експерт на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.