Назад

Инвестиционно предложение за „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция II - железопътна линия София-Перник–Радомир”