Назад

Покана за публично събитие по повод реконструкцията на релсовия път по улица "Каменоделска"

П О К А Н А

На 20 март 2019 г. в 12:00 ч. Столична община, в качеството си на бенефициент по проект „Интегриран Столичен градски транспорт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ви кани да присъствате на публично събитие, което се организира по повод началото на строително-монтажните работи по компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска“ от кръстовището с бул. „К. Стоилов“ до крайно трамвайно ухо „Орландовци“.

На публичното събитие ще бъде представена информация за ремонтите работи по проекта за реконструкция на релсовия път.

Събитието ще се проведе на обръщателно трамвайно ухо „Орландовци“.