Назад

Забранява се паркирането в участък на бул. „Джеймс Баучер“

Във връзка с провеждане на форум, организиран от Министерството на труда и социалната политика, се въвеждат промени в организацията на движение. От 8.00 часа до 19.30 часа на 19 април се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на бул. „Джеймс Баучер“ № 100, 10 паркоместа.