Назад

Временно се забранява престоят и паркирането в отсечка на бул. „Джеймс Баучер“

От 08.45 ч. до 14.45 часа на 06 юни се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на бул. „Джеймс Баучер” между ул. „Петър Станчев” и входа за паркинга на хотел „Маринела” – 50 (петдесет) паркоместа.

От 13.30 до 14.45 часа на 06.06.2018 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на бул. „Джеймс Баучер” между ул. „Петър Станчев” и входа за паркинга на хотел „Маринела”.