Назад

Организация на движението за провеждане на спортно събитие

От 08.00 часа на 12.07.2018 г. до 08.00 часа на 15.07.2018 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски) на ул. „Метличина поляна” от ул. „Рикардо Вакарини”, покрай спортната зала до следваща пряка.