Назад

Организация на движението за събитие на Суверенния Малтийски орден в „София Хотел Балкан” на 22.06.2018 г.

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 22.06.2018 г. „Център за градска мобилност” закрива паркинга пред “София Хотел Балкан” във връзка с провеждане на събитие.