Назад

Организация на движението за ремонт по бул. „Константин Величков“

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. до 24.00 часа на 06.09.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по дясна пътна лента на пътното платно на бул. „Константин Величков“ в участък от 70 м след кръстовището с ул. „Цар Симеон“ в посока бул. „Сливница“.

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. до въвеждане на постоянната организация на движение по бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“ (изграждането на обособеното трамвайно и автобусно трасе) автобусна спирка с код 1053 МЕТРОСТАНЦИЯ К. ВЕЛИЧКОВ на бул. „Константин Величков“ в посока бул. „Александър Стамболийски“ (за автобусни линии №№ 11 и 83) се измества назад преди кръстовището с бул. „Тодор Александров“.

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. до 24.00 часа на 06.09.2018 г. се измества трамвайна спирка с код 2249 УЛ. ЦАР СИМЕОН (за трамвайна линия № 11) и автобусна спирка с код 2247 УЛ. ЦАР СИМЕОН (за автобусни линии №№ 11 и 83) на бул. „Константин Величков“ назад в посока бул. „Тодор Александров“ на обща временна комбинирана спирка преди кръстовището с ул. „Цар Симеон“.

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. до 24.00 часа на 06.09.2018 г. се измества трамвайна спирка с код 2250 УЛ. ЦАР СИМЕОН (за трамвайна линия № 11) на бул. „Константин Величков“ напред след кръстовището с ул. „Цар Симеон“, в посока бул. „Тодор Александров“ на съществуващата автобусна спирка с код 2252 УЛ. ЦАР СИМЕОН (за автобусни линии №№ 11 и 83).

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. трамвайна спирка с код 1051 МЕТРОСТАНЦИЯ К. ВЕЛИЧКОВ (за трамвайни линии №№ 3, 11 и 22) ще бъде за постоянно на бул. "Константин Величков" преди кръстовището с бул. "Тодор Александров" в посока бул. "Тодор Александров" се измества на новоизградения перон на бул. "Константин Величков" след бул. "Тодор Александров" в посока бул. "Александър Стамболийски".

От 00.00 часа на 28.08.2018 г. за постоянно  се закриват трамвайни спирки с кодове: 0285 БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ (за трамвайни линии №№ 11 и 22) на бул. "Константин Величков" след кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" в посока бул. "Възкресение"; 0286 БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ (за трамвайни линии №№ 11 и 22) на бул. "Константин Величков" преди кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" в посока бул. "Александър Стамболийски".