Назад

Организация на движението за реконструкция на бул. „Княз Ал. Дондуков” – бул. „Васил Левски”

От 00.00 часа на 31.08.2017 г. до 24.00 часа на 9.09.2017 г.  се забранява  влизането на пътни превозни средства през източната част на кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков” – бул. „Васил Левски”.