Назад

Организация на движението за провеждане на прием на посолството на Република Хърватия на 20.06.2017 г. от 19.00 часа в Гранд хотел София

От 14.00 до 20.30 часа на 20.06.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на ул. „Ген. Гурко” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Княз Александър І”, от страната на хотела.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието и постове за контрол.