Назад

Организация на движението за провеждане на културно мероприятие

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите, обслужващи мероприятието) на ул. „Кн. Александър I“, в близост до бул. „Цар Освободител“, както следва:

- от 07:00 до 09:00 часа и от 11:00 до 18:00 часа на 26.06.2021 г. ;

- от 09:00 до 11:00 часа на 26.06.2021 г.