Назад

Организация на движението за провеждане на фестивал „Панаир на куклите“

Забранява се престоят и паркирането  с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:

- от 8.00 до 22.00 часа на 14.09.2018 г. – 16.09.2018 г. на ул. “Ген. Гурко“ срещу Столичен куклен театър;

- от 8.00 до 22.00 ч. на 16.09.2018 г. – 18.09.2018 г. на ул. “Иван Вазов“ между ул. “Г. Бенковски“ и ул. “Кузман Шапкарев“;

- от 8.00 до 22.00 часа на 19.09.2018 г. – 21.09.2018 г. на ул. “Иван Вазов“ между ул. “Бенковски“ и ул. “Г. С. Раковски“.