Назад

Организация на движението за провеждане на честване на Националния празник на Република България – 3 март

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

• От 14:00 часа на 02.03.2021 г. до 08:00 часа на 03.03.2021 г. на северозападната част от паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;

• От 08:00 часа до 12:30 часа на 03.03.2021 г.:

- северозападната дъга на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;

- по ул. „Оборище” между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Г. С. Раковски”;

- по ул. „11-ти август” между бул. „Княз Ал. Дондуков” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- по ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- на пл. „Николай Гяуров“.

• От 14:00 до 20:00 часа на 03.03.2021 г.:

- на пл. „Народно събрание“;

- югоизточната и югозападната част на пл. „Св. Александър Невски“;

- участъка зад храм-паметника „Александър Невски“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

• От 09:00 до 12:00 часа на 03.03.2021 г., както следва:

- по ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- по ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- по ул. „15-ти ноември“;

- по ул. „11-ти август“ между ул. „Оборище“ и ул. „Московска“;

- по ул. „Париж“  между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“;

- по ул. „Г. С. Раковски“ между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“, при навлизане и изтегляне на блоковете.

• От 11:30 до 12:30 часа на 03.03.2021 г. по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

• От 14:00 до 20:00 часа на 03.03.2021 г., както следва:

- по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- по ул. „15-ти ноември“;

- по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- по ул. „Аксаков" между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“;

- по ул. „6-ти септември“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и места.