Назад

Организация на движението за провеждане на „Алея на книгата” на бул. „Витоша”

От 07:00 часа на 30.08.2021 г. до 19:30 часа на 31.08.2021 г. и от 08:00 до 19:30 часа на 15.09.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи монтажа и демонтажа на съоръженията и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”), както следва:
- на ул. „Неофит Рилски” между  бул. „Витоша” и ул. „Христо Белчев”, в частта до бул. „Витоша”;
- на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен I“, в близост до бул. „Витоша“.