Назад

Организация на движението във връзка със заснемане на кадри от филма

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”, както следва:

 - от 12.00 до 19.30 часа на 08.08.2018 г. на ул. „Ген. Гурко” между бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, от страната на "Княжеска градина" – 6 (шест) паркоместа;

 - от 10.00 до 16.00 часа на 08.08.2018 г. на ул. „Юрий Венелин” между бул. „Васил Левски” и ул. „Цар Шишман” – 3 (три) паркоместа;

- от 14.00 до 24.00 часа на 10.08.2018 г. и от 14.00 до 24.00 часа на 11.08.2018 г. на ул. „Георг Вашингтон” между ул. „Трапезица” и ул. „Пиротска” – 6 (шест) паркоместа;

- от 07.00 до 19.00 часа на 16.08.2018 г. на ул. „Св. Климент Охридски” между ул. „Шипка” и локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител” – 6 (шест) паркоместа;

- от 06.00 до 11.00 часа на 08.08.2018 г. на ул. „Стара планина” между ул. „Париж” и ул. „11-ти август” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 07.00 до 19.00 часа на 18.08.2018 г. на ул. „Хаджи Димитър” между бул. „Васил Левски” и ул. „Цар Шишман” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 07.00 до 19.00 часа на 18.08.2018 г. на ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и ул. „Хаджи Димитър” – 3 (три) паркоместа;

 - от 07.00 до 19.00 часа на 19.08.2018 г. на ул. „Цар Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Славянска” – 3 (три) паркоместа;

 - от 07.00 до 19.00 часа на 18.08.2018 г. на пл. „Позитано”, пред СБА, между ул. „Три уши” и ул. „Позитано” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 11.00 до 23.00 часа на 21.08.2018 г. на ул. „Христо Белчев” между ул. „Алабин” и ул. „Иван Денкоглу” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 11.00 до 24.00 часа на 23.08.2018 г. на ул. „Ангел Кънчев” между ул. „Иван Денкоглу” и ул. „Солунска” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 18.00 часа на 25.08.2018 г. до 06.00 часа на 26.08.2018 г. на ул. „13-ти март” между ул. „6-ти септември” и ул. „Любен Каравелов” – 6 (шест) паркоместа;

 - от 07.00 до 19.00 часа на 30.08.2018 г. и от 07.00 до 12.00 часа на 31.08.2018 г. на бул. „Кн. Мария-Луиза” № 102А – 6 (шест) паркоместа.

 

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум от 1 (една) минута за заснемане на кадър, както следва:

 - от 08.00 до 19.00 часа на 18.08.2018 г. по ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и ул. „Хаджи Димитър”;

- от 07.00 до 19.00 часа на 19.08.2018 г. па ул. „Цар Самуил” между ул. „Позитано” и ул. „Алабин”.