Назад

Организация на движението във връзка с тържественото честване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- от 14.00 часа до приключване на мероприятието на 03.05.2018 г. на бул. „Витоша” между бул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Шандор Петьофи”;

- от 18.30 часа до приключване на генералната репетиция на 04.05.2018 г. и от 07.00 до 12.30 часа на 06.05.2018 г., както следва:

   - на ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски” и да се закрият базарите за художествени изделия;

   - на ул. „11-ти август” между бул. „Кн. Ал. Дондуков” и пл. „Св. Ал. Невски”;

   - на ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

   - на ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и бариерата на британското посолство;

   - на ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;

   - на ул. „Кн. Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Кн. Александър І”;

   - на пл. „Николай Гяуров”;

   - на всички паркинги на пл. „Княз Александър І”;

   - на паркинга на пл. „Атанас Буров”;

   - на паркинга на ул. „Княз Александър І” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Московска”;

- от 16.00 часа до приключване на мероприятието на 05.05.2018 г. на:

   - пл. „Кн. Александър І”;

   - на ул. „Дякон Игнатий” между ул. „Иван Вазов” и ул. „Ген. Гурко" с цел осигуряване място за противопожарния автомобил;

   - пл. „Николай Гяуров”;

   - северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „Оборище” и ул. „11-ти август”

- от 08.00 часа до приключване на събитието на 06.05.2018 г. на  ул. „Милин камък” между бул. „Джеймс Баучер” и бул. „Свети Наум”.

Забранява се влизането в двете посоки на пътни превозни средства, както следва:

- от 18.00 часа до приключване на музикалния парад на 05.05.2018 г.

   - бул. „Цар Освободител” между бул. „Г. С. Раковски” и пл. „Независимост”;

   - ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

   - ул. „Г. Бенковски” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”.

- от 21.30 часа до приключване на генералната репетиция на 04.05.2018 г. и от 07.30 часа до завършване на мероприятията на 06.05.2018 г., както следва:

   - ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”;

   - ул. „11-ти август” между бул. „Кн. Ал. Дондуков” и пл. „Св. Александър Невски”;

   - ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Александър Невски”;

   - ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Кн. Александър І”;

   - бул. „Цар Освободител” между бул. „Г. С. Раковски” и пл. „Независимост”;

   - ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

   - ул. „Г. Бенковски” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

   - ул. „ Леге” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”;

   - ул. „Кн. Александър І” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

От 17.00 часа до приключване на мероприятието на 03.05.2018 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Проф. Фритьоф Нансен” между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Васил Левски”, от страната на НДК.