Назад

Организация на движението във връзка със смяна на почетния гвардейски караул

От 11:30 ч. до 12:30 ч. на 2 юни 2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. "Леге" между бул. "Цар Освободител" и ул. "Съборна" във връзка със смяна на почетния гвардейски караул.