Назад

Организация на движението във връзка със събитие на Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи

От 08:00 до 19:30 часа на 15, 16 и 17.01.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Дякон Игнатий“, в частта при Министерство на транспорта, без да се засягат местата в режим на  „служебен абонамент“ – 2 (две) паркоместа.