Назад

Организация на движението при реконструкция на улични водопроводи по ул. "Грънчарска"

От 30.05.2018 г. до 27.06.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. "Грънчарска" в посока от ул. "Каменоделска" към ул. "Заводска".

От 30.05.2018 г. до 14.06.2018 г. се забранява влизането на превозни средства, както следва:

- по крайните две пътни ленти от северната страна на пътното платно на ул. "Грънчарска", в участъка между ул. "Каменоделска" и ул. "Опорска река";

- по крайната лява пътна лента от южната половина на пътното платно на ул. "История Славянобългарска", в участък от 50 м преди кръстовището с ул. "Опорска река", в посока ул. "Каменоделска".

От 15.06.2018 г. до 27.06.2018 г. се забранява влизането на превозни средства, както следва:

- по крайната дясна пътна лента от западната страна на пътното платно на ул. "Каменоделска", в участък от 35 м преди кръстовището с ул. "Грънчарска";

- по крайните две пътни ленти от северната страна на пътното платно на ул. "Грънчарска", в участък от 70 м след кръстовището с ул. "Каменоделска".