Назад

Организация на движението по повод връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 03.09.2018 г.

От 09.30 часа до приключване на церемонията на 03.09.2018 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на Народно събрание 2.

От 09.30 до 12.30 часа на 03.09.2018 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.