Назад

Организация на движението за изграждането на топлопровод за новопостроен жилищен комплекс в „Лозенец“

От 03.10.2020 г. до 03.11.2020 г. се въвежда временна организация на движение по бул. "П. К. Яворов" във връзка с изграждане на топлопровод. Забранява се влизането на пътни превозни средства по лявата пътна лента на северното и южното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ в участъка от ул. „Ведрина” до ул. „Златовръх“.