Назад

Организация на движенето във връзка със заснемане на рекламен клип

От 8.30 часа до 19.30 часа на 3 април се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим „служебен абонамент“ както следва
   - ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“ – 6 паркоместа
   - ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и ул. „Позитано“ – 4 паркоместа
   - пл. „Кн. Александър I“ – 20 паркоместа . Промяната в организацията на движение се налага във връзка със заснемане на рекламен клип.