Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ V – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение за „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) 24.02.2021
Район „Лозенец“ обявява удължаване срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 23.02.2021
Район „Оборище” обявява провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище" 7) 23.02.2021
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, заедно с изградените в имота три броя сгради, м. в.з. “Драгалевци-стадиона” 23.02.2021
„ДКЦ XI – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ – кабинети 18.02.2021
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 17.02.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на едноетажна сграда със специфично конкурсно предназначение – за склад 17.02.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 15.02.2021
"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бистро, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет. 2 и панорамна тераса към бистрото на ет. 3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“ 15.02.2021
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти 10.02.2021