Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 20.01.2021
"Метрополитен” ЕАД – Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 бр. метростанции от Трета метролиния на Софийското метро” 20.01.2021
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 20.01.2021
"Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството 19.01.2021
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево" 19.01.2021
"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77 15.01.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение" 15.01.2021
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а 13.01.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 06.01.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др. 21.12.2020