Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77 15.01.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение" 15.01.2021
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а 13.01.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 06.01.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговско помещение (пицария), сграда – резиденция, офиси, магазини, ателиета и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 21.12.2020
Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ 18.12.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети, площи за поставяне на вендинг машини и др. 14.12.2020
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. "Курило" 14.12.2020