Заглавие Дата на публикуване
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 07.10.2022
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София 05.10.2022
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на магазин с площ 13,00 кв. м, представляващ сграда, находяща се в в кв. "Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: обект за търговия с нехранителни стоки 04.10.2022
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в част от спортна сграда, находяща се на ул. „Ангел Маджаров“ № 31 04.10.2022
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинети с номера: 28, 30, 35 и 42 за общо практикуващи лекари и кухненско помещение 03.10.2022
86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене 30.09.2022
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 375 кв. м на партерния етаж в административната сграда на АП „Дружба“ за търговска дейност – производство на хранителни изделия“ 30.09.2022
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, включващ ресторант, склад в приземен етаж и градина към ресторанта в част от общински поземлен имот – за ресторант с лятна градина 30.09.2022
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – 2,00 кв. м, за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат) 28.09.2022
,ДКЦ XVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека 28.09.2022