Назад

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, столова, сграда и павилион

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години на:                                              

 

1. Конкурс № 12

Стол за хранене  с обща площ 321,5 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул. ”Подполковник Калитин” № 30:

  • Първоначална месечна наемна цена: 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв. без  вкл. ДДС;
  • Депозит за участие 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв.                    

2. Конкурс № 13

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, находяща   се на територията на поделение “Трамкар” – бул. ”Цар Борис ІІІ ” № 126А:

  • Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;  
  • Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.

3. Конкурс № 14

Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ се на бул. “Кн. Мария-Луиза” – спирка надлез “Надежда”:

  • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС; 
  • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв. 

4. Конкурс № 15

Помещение с обща площ 4,90 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка  ТМ.№№ 11, 12 – “Илиянци”:

  • Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;
  • Депозит за участие – 52 (петдесет и два) лв.

5. Конкурс № 16 

Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв. м, захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл. спирка ТМ.№ 12 – “Илиянци”:

  • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;  
  • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.

 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул. ”Подполковник Калитин” № 30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 02.09.2022 г. вкл. – 15:00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.           
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр. София, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  02.09.2022 г. вкл. – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.
Конкурсът ще се проведе на 05.09.2022 г., 10 часа, в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.

За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025. 

 www.elektrotransportsf.com                   

 e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com