Назад

"Медицински център" XXXI ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Медицинския център

"Медицински център XXXI" ЕООД

гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ
ЦЕНТЪР


На основание чл. 22, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет и Решение от 29.08.2022 г. на Управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ – ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI – Нови Искър, на ул. "Искърско дефиле" № 121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва:

1. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 106 – с реална площ от 16 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 55 лв. без ДДС.
2. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 107 – с реална площ от 16 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 55лв. без ДДС.
3. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 113 – с реална площ от 16 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 55лв. без ДДС.
4. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 114 – с реална площ от 16 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 55лв. без ДДС.
5. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙ1ЮСТ № 115 – с реална площ от 16 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 55лв. без ДДС.
6. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 102 – с реална площ от 18 кв. м, блок А, на първия етаж – начална цена 65лв. без ДДС.
7. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (кафе) – с реална площ от 32 кв. м, блок Б, на първия етаж, срещу главния вход на МЦ – начална цена 130 лв. без ДДС.

Съгласно Решението огледите могат да бъдат извършвани от 13.09.2022 г. до 29.09.2022 г. от 9:00 –16:00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 13.09.2022 г. до 29.09.2022 г., от 9:00 до 16:00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 100 лева в счетоводството на Дружеството.

Търгът ще се проведе на 30.09.2022 г. в 12:00 часа в сградата на Центъра.

Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на Центъра, всеки ден от 9:00 до 16:00 часа, до 29.09.2022 г.


Решение от 29.08.2022 г.