Обратно ,ДКЦ XVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека


ОБЯВА

 


На основание Заповед № 319/26.09.2022 г. на управителя "ДКЦ XVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж, състоящо се от 69,64 кв. м, при базова цена 2785,60 лв. без ДДС, находящо се в сградата с административен адрес: гр. София, бул. "Евлоги Георгиев“ № 108.
Дата на провеждане на търга: 18.10.2022 г. от 10:00 ч. Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 17.10.2022 г. Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС.
За повече информация на телефон: 944 29 34 или запитване на e-mail: dkcl7@abv.bg.