Заглавие Дата на публикуване
Район "Илинден" продължава конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица” 07.08.2018
Район „Средец" обявява конкурс относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "за ученически бюфет", находящ се в сутерена на сградата на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” 06.08.2018
Район „Средец” обявява конкурс относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене", находящи се в сутерена на сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици” 06.08.2018
Район „Средец” обявява конкурс относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие: "Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене", находящи се в сутерена на сградата на 6. ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" 06.08.2018
„ВиК” ЕАД – гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството 06.08.2018
Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – помещение в едноетажна сграда на 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 03.08.2018
Район "Връбница" продължава срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на нежилищен имот в района, кв. 6, ул. "Танкист" 01.08.2018
Район „Панчарево" провежда публично оповестен конкурс за: „Столово хранене и бюфет“ в общинските училища на територията на район „Панчарево" 01.08.2018
Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване за срок от 10 (десет) години под наем на части от свободен, нежилищен имот – терени за разполагане на преместваеми обекти 30.07.2018
Район „Надежда“ удължава срока на конкурс с предмет: "Организиране на ученическото столово хранене в 63. ОУ „Христо Ботев“ 27.07.2018