Назад

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти за поставяне на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИСКЪР

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на реални части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Искър”, за поставяне на преместваеми обекти, който ще се проведе на 27.07.2018 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

1.1. Реална част с площ 80,70 кв. м от УПИ II от кв. 3, м. ж.к. „Дружба 2”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 547/10.04.2000 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 3, ж.к. „Дружба 2”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, продажба на закуски, при начална конкурсна наемна цена 200 лева (2,50 лева/кв. м) без ДДС.

1.2. Реална част с площ 26,04 кв. м от поземлен имот от кв. 15, м. ж.к. „Дружба 2”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 87/26.01.1998 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 15, ж.к. „Дружба 2”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, кафе-аперитив, при начална конкурсна наемна цена от 160  лева (6,15 лева/кв. м) без ДДС.

1.3. Реална част с площ 9 кв. м от поземлен имот от кв. 15, м. ж.к. „Дружба 2”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 87/26.01.1998 г., за поставяне на ОБЕКТ № 2 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 15, ж.к. „Дружба 2”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, продажба на закуски, при начална конкурсна наемна цена от 40  лева (4,44 лева/кв. м) без ДДС.

1.4. Реална част с площ 91 кв. м от поземлен имот от кв. 11, м. ж.к. „Дружба 2”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 87/26.01.1998 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 11, ж.к. „Дружба 2”, гр. София, одобрена на 16.10.2017 г. (Протокол № ЕС–Д-75/28.09.2017 г.), с предназначение за обществено обслужване, кафе-аперитив, при начална конкурсна наемна цена от 380  лева (4,18 лева/кв. м) без ДДС.

1.5. Реална част с площ 12,5 кв. м от поземлен имот от кв. 2, м. ж.к. „Дружба 2”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 87/26.01.1998 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема № 7 за преместваеми обекти за търговска дейност, с предназначение за обществено обслужване, за продажба на цветя, при начална конкурсна наемна цена от 50  лева (4 лева/кв. м) без ДДС.

1.6. Реална част с площ 17,50 кв. м от УПИ I от  кв. 51, м. ж.к. „Дружба 1”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 574/10.04.2000 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 51, ж.к. „Дружба 1”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, продажба на закуски, при начална конкурсна наемна цена от 110  лева (6,29 лева/кв. м) без ДДС.

1.7. Реална част с площ 107 кв. м от УПИ I  от кв. 63, м. ж.к. „Дружба 1”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 807/08.11.2001 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 63, ж.к. „Дружба 1”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, продажба на закуски, при начална конкурсна наемна цена от 220  лева (2.06 лева/кв. м) без ДДС.

1.8. Реална част с площ 100 кв. м от УПИ I от кв. 47, м. ж.к. „Дружба 1”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 95/10.02.1998 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема № 6 за разполагане на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност  в кв. 47, м. „Дружба 1”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, заведение за хранене, при начална конкурсна наемна цена от 200  лева (2 лева/кв. м) без ДДС.

1.9. Реална част с площ 39 кв. м от УПИ III от кв. 22, м. „Инд. Зона – Гара Искър”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 446/12.11.1999 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение в кв. 16, м. ”НПЗ Искър-север”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, продажба на закуски, при начална конкурсна наемна цена от 180  лева (4,62 лева/кв. м) без ДДС.

1.10. Реална част с площ 140 кв. м от УПИ III от кв. 22, м. „Инд. Зона – Гара Искър”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 446/12.11.1999 г., за поставяне на ОБЕКТ № 1 съгласно Схема за поставяне на преместваемо съоръжение до кв. 22, м. „НПЗ Искър-юг”, гр. София, с предназначение за обществено обслужване, заведение за хранене, при начална конкурсна наемна цена от 350  лева (2,50 лева/кв. м) без ДДС.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят oт 27.06.2018 г. до 26.07.2018 г. в деловодство на район “Искър”.
Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса – 150.00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС за всяка обособена позиция.
Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 26.07.2018 г.
Краен срок за подаване на документи – 26.07.2018 г. до 14.00 ч.
За допълнителна информация: тел. 979 07 09 / 979 07 37.
Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” № 18.