Назад

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява таен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет

„Пета МБАЛ – София” EАД, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67А, обявява таен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет № 114, с площ от 22,40 кв. м, партер, за лекарски кабинет; и помещение, находящо се на партер, в коридора вляво след централния вход, с площ 19.54 кв. м, за склад или манипулационна,

Начална цена:  820.00 лева на месец без ДДС.

Депозит: 820.00 лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Дата на провеждане на търга: 13.03.2018 г., 10.30 ч., в сградата на болницата.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден  до 12.03.2018 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжна документация.

Цената на един комплект документация е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 12.03.2018 г. Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.

Ако не се яви нито един кандидат, провежда се повторен търг на 10.04.2018 г. при същите условия.
Краен срок за подаване на документите за повторния търг – 09.03.2018 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 105.