Назад

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на „Пета МБАЛ – София”, за обект за хранене

„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул. ”Ген. Столетов” № 67 А, обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 77.44 кв. м (столова), находящо се в приземен (-1 ет.) в сградата на „Пета МБАЛ – София”, за обект за хранене.

Начална наемна цена: 1 000 лева на месец, без ДДС.

Депозит: 1 000 лева.

Дата на провеждане: 22.05.2018 г., 10.30 ч., в сградата на болницата.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден до 21.05.2018 г., от 09.00 до 16.00 ч., след закупуване на конкурсната документация, чиято цена е 120 лв. с ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 21.05.2018 г. Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.

Ако не се яви нито един кандидат, повторният конкурс се провежда на 19.06.2018 г. при същите условия. Краен срок за подаване на документите за повторния конкурс – 18.06.2018 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 235.