Назад

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс № 3 за отдаване под наем на терени, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

О Б Я В А

ПАЗАРИ  ЗАПАД  ЕАД,  гр. СОФИЯ

 

обявява конкурс № 3 за отдаване под наем на терени, находящи се на Универсален общински пазар  „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“. Закупуването на документи за участие в конкурса е от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. (включително)  в офисите на дружеството, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“
 

За повече информация

на тел.: 0884 605 291 – г-н Радко Славков; 0888 932 329 – г-н Емил Василев.