Назад

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс № 2 за отдаване под наем на павилиони и тоалетна, находящи се на пазари „Люлин III м.р.“, „Люлин IV м.р.“ и пазар „Красна поляна“

О Б Я В А

ПАЗАРИ  ЗАПАД  ЕАД,  гр. СОФИЯ

 

обявява конкурс № 2 за отдаване под наем на павилиони и тоалетна, находящи се на пазари „Люлин III м.р.“, „Люлин IV м.р.“ и пазар „Красна поляна“. Закупуването на документи за участие в конкурса е от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. /включително/  в офисите на дружеството, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

 

За повече информация

на тел.: 0884 605 291 – г-н Радко Славков; 0888 932 329 – г-н Емил Василев.