Назад

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево – Звездица“, “Павлово“ и район „Студентски“

О  Б  Я  В  А

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево – Звездица“, “Павлово“ и район „Студентски“.

Конкурсът ще се проведе на 23.07.2018 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 05.07.2018 г. до 20.07.2018 г. (вкл.), на цена от 60 (шестдесет) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.