Назад

”Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър с начална конкурсна месечна наемна цена, както следва:
 

1. МС „Люлин”, ЗВ
помещение № 7 (14,00 кв. м)             
11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
                            
2. МС „Люлин”, ЗВ
помещение № 8 (14,00 кв. м)              
11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
                                                                                   
3. МС „Западен парк”, ИВ
помещение № 5.1 (15,00 кв. м)            
7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

4. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 7Б (16,08 кв. м)             
7,00 евро/кв. м                                                       
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

5. МС „Вардар”, ИВ
складово помещение № 10 (10,00 кв. м)     
4,50 евро/кв. м                                                                                                                 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни)                           

6. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 8 (8,50 кв. м)                                  
7,00 евро/кв. м                                                                                                                
Предмет на дейност: книжарница
 
7. МС „Константин Величков”, ИВ, ниво „тротоар”
помещение № 5А (270,00 кв. м)      
7,20 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

8. МС „Опълченска”, ИВ
помещение № 6 (11,40 кв. м)                                                                   
11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 
                                                       
9. МС „Фр. Жолио-Кюри”
помещение № 1 (16,28 кв. м)                          
11,50 евро/кв. м                         
Предмет на дейност: книжарница
                         
10. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2
помещение № 5 (10,75 кв. м)                         
11,50 евро/кв. м                                                                                                                
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                           

11. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                                                                 
7,00 евро/кв. м                                                                                                                
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                     

12. МС „НДК”, ЮВ
помещение № 5 (23,96 кв. м)                                          
11,50 евро/кв. м                                                     
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                     

13. МС „НДК”, подлез
помещение № 24.2 (16,00 кв. м)             
11,50 евро/кв. м                                                     
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                     

14. МС „Европейски съюз”, ЮВ
помещение № 13 (16,90 кв. м)                       
9,00 евро/кв. м                                                     
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

15. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 1 (13,30 кв. м)              
11,50 евро/кв. м                                                    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.
Цена на конкурсната документация   –  80 лв. (с ДДС).
Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.
Закупуване на конкурсна документация за участие – от 26.01.2018 г., всеки работен ден до 08.02.2018 г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50 и стая 52.
Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 09.02.2018 г.
Конкурсите ще се проведат от 14,00 часа на 09.02.2018 г. на горния адрес. 
Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.
Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 921-20- 45,  921-21-51.