Назад

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I и II метродиаметри

МЕТРОПОЛИТЕН  ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ от ПЪРВИ и ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТРИ
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Западен парк”, ЗВ
помещение № 7 (14,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата.

2. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 8 (18,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

3. МС „Конст. Величков”, ИВ, ниво„тротоар”
помещение № 5А (270,00 кв. м) – 4,70 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата. 

4. МС „Фр. Жолио-Кюри”
помещение № 2 (15,07 кв. м) – 11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).   

5. МС „Фр. Жолио-Кюри”
помещение № 3 (14,75 кв. м) – 11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: книжарница.

6. МС „Фр. Жолио-Кюри”
помещение № 7 (24,58 кв. м) – 11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата.  

7. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.3 (19,22 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни). 

8. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”
помещение № 11 (19,90 кв. м) – 9,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

9. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”
помещение № 12 (32,60 кв. м) – 9,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни). 

10. МС „Дружба”, ЮВ
помещение № 15 (12,13 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).       

11. МС „Искърско шосе”, ЮВ
помещение № 42 (22,39 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги.

12. МС „Искърско шосе”, ЮВ
помещение № 43 (22,39 кв. м) – 7,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

13. МС „Искърско шосе”, ЮВ
помещение № 44 (19,65 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).                

14. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 5.4 (25,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

15. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 6.2 (20,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги.

16. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, СВ
помещение № 5.2 (20,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

17. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ
помещение № 23.1 (36,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: каса за комунални услуги.

18. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ
помещение № 24 (13,00 кв. м) – 7,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

19. МС „Бели Дунав”
помещение № 1 (14,55 кв. м) – 11,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).  

20. МС „Бели Дунав”
помещение № 2 (14,55 кв. м) – 11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

21. МС „Бели Дунав”
помещение № 3 (14,15 кв. м) – 11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни). 

22. МС „Бели Дунав”
помещение № 6 (15,00 кв. м) – 11,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата.

23. МС „СЕРДИКА 2”, ниво-2, ЮВ
помещение № 1 (34,80 кв. м) – 17,00 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

24. МС „НДК”, ЮВ
помещение № 3 (25,87 кв. м) – 7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни). 

25. МС „НДК”, подлез
помещение № 25 (31,67 кв. м) – 11,50 евро/кв. м 
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни).

26. МС „Европейски съюз”, ЮВ
помещение № 15 (33,72 кв. м) – 11,50 евро/кв. м  
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни). 

27. МС „Джеймс Баучер”, ЮВ
помещение № 26.3 (150,00 кв. м) – 4,70 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата.

28. МС „Джеймс Баучер”, СВ
помещение № 24 (924,10 кв. м) – 2,20 евро/кв. м
Предмет на дейност: Културен център.


НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участиеот 11.10.2018 г., всеки работен ден до 25.10.2018 г. вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 26.10.2018 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 26.10.2018 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 921-20-45,  921-21-51.