КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА  ОБЕКТИ,  НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДА НА
УЛ. ”ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” № 5

На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение № 1.1. по Протокол № 23 от  25.10.2017 г.  на Съвета на директорите:

„Пазари – Юг” ЕАД

обявява  конкурс  за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 (три)  години  на недвижими имоти, собственост на дружеството:
1. Помещения, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5

 I. ЕТАЖ 1

       

№ обект

кв. м

начална  цена/лева без ДДС

изградени комуникации

отдава се под наем от

1

Офис помещение № 1

16,5

97

ток, тел.

04.12.2017 г.

2

Офис помещение № 3+3a

42,4

268

ток, тел.

04.12.2017 г.

3

Офис помещение № 4

14

83

ток, тел.

04.12.2017 г.

4

Офис помещение № 5

14

83

ток, тел.

04.12.2017 г.

5

Офис помещение № 6

14

88

ток, тел.

04.12.2017 г.

6

Офис помещение № 11

13,9

82

ток, тел.

04.12.2017 г.

7

Офис помещение № 12

14,2

84

ток, тел.

04.12.2017 г.

8

Офис помещение № 13

13,4

79

ток, тел.

04.12.2017 г.

9

Офис помещение № 14

13,7

81

ток, тел.

04.12.2017 г

10

Офис помещение № 15

13,8

81

ток, тел.

04.12.2017 г.

11

Офис помещение № 16

13,9

82

ток, тел.

04.12.2017 г.

12

Офис помещение № 17

13,7

81

ток, тел.

04.12.2017 г.

13

Офис помещение № 18

17,2

101

ток, тел.

04.12.2017 г.

14

Офис помещение № 18a

15,7

93

ток, тел.

04.12.2017 г.

15

Офис помещение № 18a-бокс

3,6

21

ток, тел., вода

04.12.2017 г.

16

Офис помещение № 18б

28,7

169

ток, тел.

04.12.2017 г.

 

II. ЕТАЖ 2

    

№ обект

кв. м

начална  цена/лева без ДДС

изградени комуникации

отдава се под наем от

15

Офис помещение № 3

14,00

78

ток, тел.

04.12.2017 г.

16

Офис помещение № 6

28,20

158

ток, тел.

04.12.2017 г.

17

Офис помещение № 7

13,40

75

ток, тел.

04.12.2017 г.

18

Офис помещение № 10

13,50

76

ток, тел.

04.12.2017 г.

19

Офис помещение № 11

14,80

83

ток, тел.

04.12.2017 г.

20

Офис помещение № 12

13,60

76

ток, тел.

04.12.2017 г.

21

Офис помещение № 13

14,20

80

ток, тел.

04.12.2017 г.

22

Офис помещение № 14

13,80

77

ток, тел.

04.12.2017 г.

23

Офис помещение № 15

14,00

78

ток, тел.

04.12.2017 г.

24

Офис помещение № 16

14,10

79

ток, тел.

04.12.2017 г.

 

III. ЕТАЖ 3

 

№ обект

кв. м

начална  цена/лева без ДДС

изградени комуникации

отдава се под наем от

25

Офис помещение № 1

13,50

72

ток, тел.

04.12.2017 г.

26

Офис помещение № 1а

14,40

76

ток, тел.

04.12.2017 г.

27

Офис помещение № 2+2

14,00

74

ток, тел.

04.12.2017 г.

28

Офис помещение № 3+3

13,70

73

ток, тел.

04.12.2017 г.

29

Офис помещение № 5+4

13,50

72

ток, тел.

04.12.2017 г.

30

Офис помещение № 6+6

13,30

71

ток, тел.

04.12.2017 г.

31

Офис помещение № 6а

13,60

72

ток, тел.

04.12.2017 г.

32

Офис помещение № 7

28,40

151

ток, тел.

04.12.2017 г.

33

Офис помещение № 8+8

10,20

54

ток, тел.

04.12.2017 г.

34

Офис помещение № 8а

13,90

74

ток, тел.

04.12.2017 г.

35

Офис помещение № 9+10+11+11

30,20

160

ток, тел., вода

04.12.2017 г.

 

Цена на конкурсните книжа в размер на 50 (петдесет) лева без включен ДДС.

Размерът на  депозитна вноска за участие  в конкурса е 150 (сто и петдесет) лева.
 
Конкурсната документация да се продава в срок от  06.11.2017 г. до 20.11.2017 г. включително, от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 14,30 ч. всеки работен ден в  офиса на дружеството, намиращ се на бул. "Цар Борис III" № 135 Б.

Конкурсни документи да се  приемат в срок от   06.11.2017 г. до 20.11.2017 г. включително от от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 15.30 ч. всеки работен ден в  офиса на дружеството, намиращ се на бул. "Цар Борис III" № 135 Б.

Информация за конкурса на тел. 02/ 44 72 485 и www.pazari-yug.bg.

За огледи тел. 0878 19 39 62  – Етиен Павлов Димитров.