“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терен - паркинг, предназначен за търговска дейност, находящ се на пазар „Ситняково”.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 06 Юли 2017 г. до 21 Юли 2017 г. включително, на цена от 120 (сто и двадесет) лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.