"ДКЦ XXIV СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на следните помещения, собственост на дружеството, находящи се в сградата с административен адрес гр. София, бул. "Ген. Никола Жеков“ № 3:

1. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 59), състоящо се от 14,95 кв. м, при базова цена 136,00 лв. без ДДС.
2. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 60), състоящо се от 14,95 кв. м при базова цена 140,00 лв. без ДДС.
3. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет, (к-т № 61), състоящо се от 14,95 кв. м, при базова цена 136,00 лв. без ДДС.
4. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 62), състоящо се от 22,70 кв. м, при базова цена 206,00 лв. без ДДС.
5. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 63), състоящо се от 14,64 кв. м, при базова цена 135,00 лв. без ДДС.
6. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 64), състоящо се от 29,59 кв. м, при базова цена 280,00 лв. без ДДС.
7. Помещение за стоматологичен кабинет – III ет. (к-т № 65), състоящо се от 14,95 кв. м, при базова цена 145,00 лв. без ДДС.

Дата на провеждане на търга: 08.12.2017 г.
Краен срок за подаване на офертите: до 12,00 ч. на 07.12.2017 г.
Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС, закупуват се от „Регистратура“ на I-ви етаж на лечебното заведение от 9,00 ч. до 14,30 ч.

За повече информация на телефон: тел. ц. 02 898 12 01, вътр. 205 или запитване на е- mail: dkc_24@abv.bg