Заглавие Дата на публикуване
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 51 СОУ 03.10.2016
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 34 ОУ 03.10.2016
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 142 ОУ 03.10.2016
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 25 ОУ 03.10.2016
Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 21.60 кв.м. 29.09.2016
Район Оборище удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти 29.09.2016
Район Панчарево продължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първи етаж в административната сграда на кметство с. Лозен 26.09.2016
Район Сердика удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване по наем на част от имот, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ 21.09.2016
Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещения в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор 20.09.2016
Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 95 СУ 17.09.2016